Bevrijdingsdag

Loading

Op Bevrijdingsdag worden vele activiteiten georganiseerd. De Nationale Viering van de Bevrijding begint ieder jaar in een andere provincie met een programma rond de 5 mei-lezing. Daarna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken; het startsein voor de Bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten in het land, waaronder Vrijheidsmaaltijden. Het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam sluit Bevrijdingsdag feestelijk af. 

Is 5 mei een vrije dag?

Sinds 1990 is 5 mei een nationale feestdag die jaarlijks wordt gevierd, maar dit betekent niet automatisch dat het ook voor iedereen een vrije dag is. 

In een aantal cao’s is opgenomen dat 5 mei alleen in lustrumjaren, eens in de vijf jaar, een betaalde vrije dag is. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is voorstander van een jaarlijkse nationale vrije dag voor iedereen op 5 mei. 

Veel Nederlanders zijn eens in de vijf jaar vrij op 5 mei. Er zijn ook bedrijven die er voor kiezen hun werknemers elk jaar vrij te geven. Het gaat hier dan om verplichte vrije dagen die werkgevers naar eigen inzicht kunnen verdelen over het jaar. Omdat de overheid werkgevers zelf laat bepalen of 5 mei een vrije dag is, is het verstandig altijd uw eigen cao of arbeidsovereenkomst te raadplegen. Schoolgaande kinderen zijn in veel gevallen vrij op 5 mei omdat deze dag vaak in de meivakantie valt.  

zie ook: Nationaal Comité 4 en 5 mei